Professional and volunteer firefighters / Berufs und Freiwillige Feuerwehren

Praktická odborná příprava JPO SDH obcí - Lety - 20.10.2007

V sobotu 20. října 2007 uspořádalo  OSH Praha-západ a HZS Praha-západ praktickou odbornou přípravu jednotek PO  SDH obcí okresu Praha - západ v Letech. 

Základní informace

 

Termín :         20.10.2007

 

Příjezd :          do 8:00

 

Místo :           Lety – restaurace U Kafků

 

Časový plán:            

07:30 - 08:00               prezentace posádek

08:00 - 09:00               teoretická příprava 

09:15                           start jednotlivých družstev k plnění úkolů 

cca       16:00               příjezd posledního družstva z výcviku

cca       17:00               odjezd jednotek  na své základny

 

Informace pro družstva

 

Družstvo :     

5 + 1 nebo 3+1

 

Hodnocení :

Každý vedoucí disciplíny bude hodnotit zúčastněné jednotky v rozsahu   0 až  10  bodů.

0 – nejhorší,   10 - nejlepší

Po příjezdu všech družstev proběhne sečtení bodů a závěrečné vyhodnocení výcviku.

 

Technika :

DA 12, CAS 16, CAS 24, CAS 32

 

Výzbroj :

Sací koš

4 x savice

Záchytné lanko

Ventilové lanko

Min. 3ks hadice B

Min. 4ks hadice C

Přejezdové můstky

2 x zásahová proudnice C

 

Výstroj člena:

 

Zásahová přilba

Pracovní nebo zásahový oblek

Zásahový opasek

Zásahová, nebo holeňová obuv

Pracovní rukavice

 

 

Praktické disciplíny:

 

 

I.                   Poplach + start k zásahovému vozidlu

 

Místo:

Lety – hasičská zbrojnice

 

Popis :

Družstvo se vysvlékne v klubovně do trička a trenek, po odstartování rozhodčího se co nejrychleji oblékne a doběhne před zásahové vozidlo, kde nastoupí v dvojřad.

 

Ohodnocení za :

Upravenost, úplná výstroj – zásahový opasek, zásahová obuv, zásahová přilba,

pracovní rukavice, pracovní nebo zásahový oblek. Horní časový limit.

 

II.                Pořadový výcvik

 

Místo :

Lety – hasičská zbrojnice

 

Popis :

   1) Velitel nechá nastoupit jednotku v určeném prostoru.

     Družstvo končit, na můj povel za mnou v řad nastoupit (tak aby družstvo stálo čelem k rozhodčímu).

2) Po provedeném  nástupu velitel vydá povely:

    Družstvo vyrovnat a provede kontrolu.

    Pozor, přímo hleď.

3) Velitel provede hlášení – Pane rozhodčí, jednotka Sboru dobrovolných          

     hasičů obce ……… je připravena ke splnění disciplíny  „Pořadový výcvik“.

4) Rozhodčí odpoví – Proveďte.

5) Velitel vydá povely (nemusí následovat tak jak je napsáno):

        a) Vpravo bok.

        b) Čelem vzad.

         c) Vlevo bok.

         d) Čelem vzad.

         e) Vpravo bok.

         f) Pochodem chod – Určí směr pochodování nebo se zařadí do čela                      

            útvaru a velí  „Za mnou pochodem vchod“.

        g) Zastavit stát.

        h) Pozor, přímo hleď.

6) Velitel provede hlášení – Pane rozhodčí, jednotka Sboru dobrovolných 

     hasičů obce …….. provedla disciplínu  „Pořadový výcvik“.

7) Rozhodčí odpoví – Velte pohov.

8) Velitel – Pohov.

9) Rozhodčí provede vyhodnocení disciplíny a poukáže na provedené chyby. Po skončení vyhodnocení – velte rozchod.

10) Velitel – Pozor, rozchod.

Povely nemusí jít za sebou, tak jak je uvedeno v propozicích disciplíny.

Jednotka musí po posledním povelu stát  čelem k rozhodčímu disciplíny (ve výchozím postavení). 

Ohodnocení :

vystupování velitele a způsob vydávání povelů, vykonávání povelů členů družstva

III.             Požární útok do 2. nadzemního podlaží budovy mateřské školky

 

Místo :

Lety – Novostavba mateřské školy

 

Popis :

Družstvo provede průzkum a požární útok svými technickými prostředky do 2. nadzemního podlaží  - rozdělovač, 1 C proud s připojením na techniku HZS. Za konec útoku bude považován výstřik vody z okna hořící místnosti na volné prostranství.

 

Ohodnocení za :

taktické a technické provedení útoku, časový průběh útoku,

 

IV.              Zřízení čerpacího stanoviště

 

Místo :

Lety – Levý břeh Berounky vojenský brod

 

Popis :

Družstvo pomocí své techniky zřídí čerpací stanoviště a doplní cca 1 m3 vody do CAS 24      Š 706 SDH Lety

 

Ohodnocení za :

Časový průběh, technika provedení, způsob příjezdu a ustavení techniky.

 

V.                 Tajná disciplína

 

Místo :

jednotka se přesune po trase : Lety-Dobřichovice-Karlík-Karlické údolí-Dolní Roblín-Mořina

 

Ohodnocení za :

Provedení zásahu jednotky vzhledem k situaci

 

VI.              Nebezpečné látky

 

Místo :

Mořina – parkoviště u silnice u dvou nádrží směr Kuchař. Při příjezdu po pravé straně cca 100 metrů před odbočkou na Bučovice. Společné místo s disciplínou VII. 

 

Popis :

Předmětem činnosti je určení druhu dvou nebezpečných látek (dále jen NL) ve dvou ocelových nádržích s označením podle ADR/RID.

Soutěžící mají k dispozici pomůcky pro identifikaci NL, bezpečnostní značky a výpis z registru nebezpečných látek.

Úkol soutěžících:

Provést průzkum

Určit  neb. látku podle identifikačního čísla nebezpečnosti (Kemler kód)

Určit  nebezpečnou látku podle identifikačního čísla látky (UN kód)

Určit hlavní hasící prostředky

Určit vhodná opatření

Určit bezpečnostní značku podle ADR/RID

 

Ohodnocení za :

Provedení průzkumu, určení Kemler kódu, určení UN kódu, určení hasicích prostředků, určení vhodných opatření, určení bezp. značky

VII.           Zručnost strojníků

 

Místo :

Mořina – parkoviště u silnice u dvou nádrží směr Kuchař. Při příjezdu po pravé straně cca 100 metrů před odbočkou na Bučovice. Společné místo s disciplínou VI.    

 

Popis :

Tuto disciplínu provádí strojník bez asistence členů družstva

Vjetí do cvičného prostoru zúženým vjezdem

Po projetí plní disciplínu zastavení na značce, hodnotí se přesnost zastavení před překážkou (max. 10 cm před ní)

Další disciplínou je otáčení v zúženém prostoru

Další disciplínou je zaparkování vozidla do mezery, hodnotí se i vzdálenost od obrubníku

Další plní disciplínu couvání do garáže

 

Ohodnocení za :

Správné a přesné provedení disciplíny

 

VIII.        Vyplnění dílčí zprávy o zásahu na požár mateřské školy Lety–disciplína III

 

Místo :

Lety – restaurace U Kafků

 

Popis :

Velitel družstva vyplní dílčí zprávu o zásahu na požár mateřské školy Lety

 

Ohodnocení za :

Správnost a úplnost vyplnění dílčí zprávy o zásahu

 

  

Obsazení stanovišť :

 

1.Poplach                                 Vlach (HZS Jílové), Strádal

2. Pořadový výcvik                   Vaško (HZS Jílové)

3. Požární útok 2. NP               Koranda, Vlček

4. Čerpací stanoviště               Petřík + 2 hasiči Lety

5. Tajná                                      Kapitán, Dőlinger

6. Neb. látky                              Český (HZS Jílové)

7. Zručnost strojníků                 Růžička

8. Vyplnění ZOZ                        Stolinský

 

Ostatní :                                   Jeřábek, Losmanová, Sobotková

Pá 19. říjen 2007, 21:13:49 CEST
hzsjilove
Děkujeme za návštěvu. Krásný den.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one