Professional and volunteer firefighters / Berufs und Freiwillige Feuerwehren

Zpráva o činnosti SDH Jílové u Prahy za rok 2007.

Zprávu přednesl na výroční valné hromadě  SDH Jílové u Prahy  starosta  Sboru  ing. Jiří Smola.

Vážené členky a členové hasičského sboru, Vážení hosté!

Dovolte, abych z pověření hasičského sboru v Jílovém přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Náš sbor má k dnešnímu dni 125 členů, z toho je 38 žen,62 mužů a 25 mladých hasičů ve věku 6 až 13 let.

Nejprve mi dovolte, abych se zastavil u oddílu mladých hasičů, ze kterých si musíme vychovat naše nástupce. Tyto děti se celý rok pečlivě připravovaly na hru Plamen. Tuto pečlivou přípravu zúročily v jarním kole , kdy v ročníku 2006/2007 obsadily celkové 6.místo. V podzimním kole se družstvo mladších hasičů umístilo na 8.místě, družstva starších obsadila 1. a 10.místo.V létě se zúčastnily letního výcvikového tábora v Kanině u Mělníka. Během roku se mladí hasiči zúčastnili dalších kulturních akcí.

 

Údržba techniky a hasičské zbrojnice

V měsíci březnu proběhla oprava hydraulického systému vysokozdvižné plošiny PP20 včetně kompletního servisu vozidla.

V měsíci červnu bylo opraveno vstřikovací čerpadlo vozidla A31 a vyměněno výfukové potrubí.

V listopadu proběhla oprava ABS a údržba na vozidle PRAGA NTS.

Během roku byla postupně provedena údržba na všech agregátech.

V létě a na podzim byla na všech vozidlech provedena úspěšně technická prohlídka. Na plošině PP20 byla provedena pravidelná revize.

Ve zbrojnici byly zhotoveny regály na uložení výstroje.

 

Represe – zásahy u požárů

Zásahová jednotka obce se i nadále sestává s členů SDH Jílové a SDH Luka pod Medníkem. Rok 2007 se opět zapsal do historie jako rok s přírodní katastrofou. Orkán Kyril, který zasáhl naší republiku začátkem roku napáchal velké škody.

Tato situace se promítla i do počtu výjezdů naší zásahové jednotky. Oproti roku 2006 se počet zvýšil na 32 zásahů, které jasně prokázaly připravenost a vycvičenost našich členů. I přes toto však členové výjezdové jednotky prochází pravidelným školením v HZS. Byl to výcvik v protiplynovém polygonu v Příbrami, praktická cvičení ve Skochovicích a Letech a odborná stáž na stanici HZS v Jílovém.

Teď už ale k jednotlivým událostem:

 8.1.          požár karavanu na Radlíku, zasahovalo 8 hasičů  s Pragou a Avií

15.1.      požár sazí v komíně v Libři, zasahovalo 7 hasičů s Pragou

18.1.      odstranění stromů v drátech el.vedení ve Zvoli, zasahovali 2 hasiči s plošinou

18.1.      utržená střecha na budově ZŠ v Jílovém, zasahovalo 5 hasičů s Pragou

18.1.      odstranění stromů z vozovky Jílové směr Zahořany, zasahovalo 5 hasičů s Pragou

19.1.      odstranění stromů z vozovky v Borku u viaduktu, zasahovalo 8 hasičů s Pragou a Avií

19.1.      odstranění stromu z vozovky do Psár, zasahovalo 8 hasičů s Pragou, Avií a s plošinou

 

 19.1.      odstranění stromu v drátech el.vedení Březová, zasahovali 3 hasiči s plošinou

19.1.      odstranění spadaných stromů na komunikaci a v drátech el.vedení na Pohoří, zasahovali 3 hasiči s Pragou

19.1.      odstranění nalomeného stromu v parku za muzeem v Jílovém, zasahovali 3 hasiči s Pragou

19.1.      odstranění stromů v drátech el.vedení a na rodinném domku v Březové, zasahovali 3 hasiči s plošinou

19.1.      odstranění stromů na drátech telefonního vedení a na garáži ve Zvoli – Černíkách, zasahovali 3 hasiči s plošinou

19.1.      odstranění utržené plechové střechy na bytovce v Dolních Břežanech, zasahovali 3 hasiči s plošinou

20.1.      odstranění stromu v drátech el.vedení na Kárově, zasahovalo 7 hasičů s plošinou a Avií

21.1.      odstranění stromu v drátech el.vedení ve Vranném nad Vltavou, zasahovali 4 hasiči s plošinou a Avií

28.1.      požár kotelny v Chotouni, zasahovalo 5 hasičů s Pragou a Avií

11.2.      požár budovy bývalého pivovaru v Jílovém, zasahovali 4 hasiči s plošinou a Avií

12.2.      požár rodinného domku v Zahořanech, zasahovalo 6 hasičů s Pragou a Avií

13.2.      odstranění utrženého plechu na obchodním domě v Jílovém, zasahovali 2 hasiči s plošinou

21.2.      požár lesa na Radlíku, zasahovalo 5 hasičů s Pragou a Avií

5.3.          požár balíků slámy na Radlíku, zasahovalo 5 hasičů s Pragou

9.3.          požár budovy kanceláří na pile v Kamenném Přívoze, zasahovalo 5 hasičů s Pragou a Avií

12.4.      požár suché trávy a křoví v Jílovém pod čističkou, zasahovali 4 hasiči s Pragou

15.4.      požár lesa na Radlíku u Ručiček, jednalo se o nejdelší požár v loňském roce, který se podařilo uhasit až po pěti hodinách, druhý den se však objevila nová ohniska a tak sem jednotka SDH vyjížděla ještě jednou. U požáru zasahovalo celkem 7 cisteren a jeden dopravní automobil. Z naší jednotky zasahovalo 10 hasičů s Pragou a Avií

17.4.      požár lesa v Lukách pod Medníkem, zasahovalo 6 hasičů s Pragou a Avií

26.4.      požár lesa z Jílového směrem Petrov, zasahovalo 7 hasičů s Pragou a Avií

2.5.          požár chaty a přilehlého lesa v Petrově, zasahovalo 8 hasičů s Pragou a Avií

11.5.      odstranění nalomené visící větve nad chodníkem ve Štědříku, zasahovali 2 hasiči s plošinou

22.6.      požár nákladního automobilu a odstranění vyteklého oleje v Dolních Jirčanech, zasahovalo 5 hasičů s Pragou

9.7.          transport zraněné osoby v nepřístupném terénu v Lukách, zasahovali 3 hasiči s Avií

2.11.      požár chaty v lese směrem do Psár, zasahovalo 10 hasičů s Pragou a Avií

25.11. odstranění stromu v drátech el.vedení na Hradišťku, zasahovali 2 hasiči s plošinou

 

Na výše uvedených zásazích se podílelo 16 hasičů. Průměrný počet našich členů u jednoho zásahu je 5. Celková doba nasazení naší výjezdové jednotky je 50 hodin.

Mezi nejvíce zasahující hasiče patří tyto členové

23x Martin Smola

20x Zdeněk Nejedlý

14x Tomáš Vršník

14x Petr Erban

14x Lukáš Skřivan

13x Pavel Pešek st.

12x Pavel Pešek ml.

11x Radek Nejedlý

 

Prací u zásahů však činnost nekončí, jednotka se se svou technikou aktivně zúčastnila na výročích založení sborů v Bojanovicích, Netvořicích, a na Hradišťku, na dnech dětí v Jílovém, Kamenném Přívoze a v Hodkovicích.

Dále jednotka pomáhala svým spoluobčanům při čištění okapů, likvidaci starých nebezpečných stromů, naopak v době sucha zalévali nově vysazené stromy ve spolupráci s okrašlovacím spolkem. Jednotka asistovala při ohňostroji při městských slavnostech, při montáži antény pro internet na budově musea. Mohl bych pokračovat ve výčtu, ale myslím, že to není důležité. Důležité a pozitivní je, že je zde parta lidí, která je schopná a hlavně ochotná kdykoli v případě potřeby pomoci. Za to bych jim rád na tomto místě poděkoval.

 

 

Dovybavení sboru

Do naší výbavy přibyly koncem roku nové kapesní radiostanice pořízené z dotace krajského úřadu. Díky těmto vysílačkám dojde k lepšímu spojení u zásahů. Dále bylo zakoupeno 5 ks přetlakových dýchacích přístrojů DRAGER PA 90 PLUS. K těmto přístrojům bylo nutné dokoupit lahve. V těchto dnech jsou přístroje na revizních zkouškách a po nich budou zařazeny do výjezdových vozidel. Bohužel HZS přestal zajišťovat revize dýchacích přístrojů a tuto povinnost přesunul na zřizovatele tedy městský úřad. V roce 2007 stály tyto povinné revize a zkoušky 25.000,- Kč. V roce 2008 vzhledem k novým dýchacím přístrojům tyto náklady odhaduji na dvojnásobek.

 

 

Soutěže

Okrsková soutěž I.kola požárního sportu proběhla 19.5.2007 na Radlíku. SDH Jílové vyslalo do soutěže 3 družstva. Družstvo žen obsadilo 3.místo, družstva mužů obsadila 5.a 5. místo.

Podzimní soutěž „memoriál Jaroslava Štíbra“ se konala 13.10.2007 v Libni. SDH Jílové opět do soutěže vyslalo 3 družstva.Družstvo žen obsadilo 3.místo a družstvo mužů 2. a 7.místo.

Na tomto místě je nutno říct, že kdyby se podařilo dříve zapnout spojku čerpadla mohlo být umístění lepší. SDH Jílové však získalo další ocenění a to za nejmladšího (Lucie Kuželková) a nejstaršího ( Jan Ott) cvičícího hasiče.

 

 

Na úseku kulturně společenském byla činnost sboru tradičně vysoká

 1.1.  proběhl novoroční výšlap do okolí města Jílového

13.1. proběhla loňská valná hromada zakončená hudbou a tancem

11.2. proběhlo zvaní na ples

17.2. byl pořádán hasičský ples, k tance hrála skupina CODA z Pecerad, bohatá 

         tombola měla mnoho hodnotných cen

21.4. byl pořádán sběr železného šrotu

1.5.          byl pořádán jarní pěší výlet do Libně kde byla výstava starých traktorů

1.-2.9. byl uspořádán dvoudenní výlet na trase Křemešník, Dačice, Nová     Bystřice, úzkokolejná železnice, Jindřichův Hradec, Slavonice, Landštejn, Jílové

27.10. byl uspořádán pěší výlet na jih od Jílového

31.12. oslava silvestra ve zbrojnici

 

Vážení přátelé

ukončili jsme další rok v naší historii. Při ohlédnutí a bilancování musím konstatovat, že i rok 2007 byl rokem úspěšným. Podařilo se stabilizovat výjezdovou jednotku, dovybavit jednotku vysílačkami a novými dýchacími přístroji. Trochu jsme zpomalili práce na hasičské zbrojnici, takže je vidět, že i v roce 2008 na náš sbor hodně práce čeká.

Dále mi dovolte, abych za dobrou spolupráci poděkoval představitelům města Jílového, všem členům 12.okrsku a příslušníkům HZS a zástupcům krajského úřadu.

Závěrem mé zprávy mi dovolte, abych všem členům poděkoval za jejich práci pro sbor a jejich rodinám, které jim tuto práci umožňují.

Do nového roku tj. do 133.roku trvání našeho sboru vám všem jménem celého výboru přeji hodně štěstí, zdraví a mnoho osobních úspěchů.

 

Děkuji za pozornost

Čt 24. leden 2008, 09:02:32 CET
hzsjilove
Děkujeme za návštěvu. Krásný den.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one