Professional and volunteer firefighters / Berufs und Freiwillige Feuerwehren

Valná hromada SDH Jílové - 10.1.2009

   V sobotu 10. Ledna, se v bývalé jídelně 1. Jílovské konala Výroční valná hromada SDH Jílové. Účast šedesáti členů sboru a pětadvaceti hostů byla největší za posledních několik let, což bylo hned na počátek velice potěšující . Bylo nám ctí přivítat mezi námi i několik významných hostí. Za Hasičský záchranný sbor nás navštívili kpt. Petr Jeřábek a velitel stanice HZS Jílové pan ppor. Stanislav Vlach. Za okresní sdružení hasičů přijel náměstek starosty a zároveň starosta našeho okrsku pan Jiří Hrdlička. Nechyběl ani starosta našeho města pan Ladislav Čmelík a v neposlední řadě i delegace ze sborů Luka pod Medníkem, Dolní Jirčany, Kamenný Újezdec, Psáry a zástupce Hasičské vzájemné pojišťovny pan Jan Jakl.
   Starosta sboru pan ing. Jiří Smola přednesl výroční zprávu o činnosti a hospodaření v roce 2008. Následovaly zprávy revizní a pokladní, schválen byl i návrh rozpočtu na letošní rok. V diskusi pak vystoupila většina hostů. V jejich příspěvcích nechyběla slova chvály vztahující se především k výjezdové jednotce a k práci s mládeží. Hůř se už poslouchala slova pana starosty, týkající se finanční krize, která doléhá i na město a tudíž zřejmě zůstane v příštích letech méně i na hasiče. Rozhodně to nijak neomezí naší akceschopnost, nicméně  nastoupený trend v modernizaci vybavení se jaksi přibrzdí. Pomyslnou tečkou za všemi oficialitami bylo jednohlasně odhlasované usnesení, které nám ukládá i do budoucna nepolevovat v nastaveném trendu. Po skončení valné hromady si všichni přítomní pochutnali na vynikajícím gulášku, který připravili naše ženy. Večer nechyběla ani živá hudba, u které jsme se dobře bavili až do pozdních hodin.
A teď trochu neoficiálně.    
   Jelikož  sestavička nebyla vůbec špatná (Jirčaňáčci, Loučáčci a pár Jílováčků v doprovodu jednoho Ostravačka), už od začátku se daly očekávat velmi slušné výsledky co se konzumace i doby pobytu týče. Ten rozjezd byl sice takovej vlažnější, ale to vydrželo asi jen půl hodiny. Pak se všichni chopili zodpovědně svých úkolů. Starej Bizon představil nejnovější nástroj v oblasti vyprošťovacího nářadí, začala se formovat mezispolková Kinderparta a někteří vysloužilí členové tančili na stolech, snad aby se na ně nezapomnělo. Mařenka neustále ladil radiostanici v očekávání nějaké senzace. Vše za vydatného pobízení desetistupňového trkáčka a vodníkova spermatu. Jen tak mimochodem, ta zelená by se do jednoho kyblíku nevešla! Abychom zavzpomínali na naše kolegy, a taky proto že zásoby pfefrminsky došli, pokračovali jsme Zvolskou kávou. Já osobně vypil hned tři. To zřejmě zapříčinilo že se téměř nikomu nechtělo do hajan. A tak když Bizon velel k odchodu , zformovalo se jádro skalních a vyrazilo do ulic našeho skromného městečka. Zakotvili jsme v TRUMFU, kde hned od začátku kraloval Šumi. To jak dokáže ve svých 45 letech tančit nás všechny ohromilo. Nekraloval ale dlouho, protože už brzy se na parketu objevil Hofry (muž s maskou) a ten to rozjel mnohem víc. Náš čerstvě nezadaný Smolíček, si nenechal ujít jedinou příležitost k tanci a tak před ním museli děvčata téměř prchat. Rej na parketu, který ještě doplnili holky z SDH Hodkovice, probíhal za neustálého dohledu Policie a HZS Praha, takže se ani nemohlo nikomu nic stát. Ani já jsem nezahálel a tak jsem v jednu chvíli vypadal spíše jak indián a ne jako hasič. Protože už Trumf zavíral a v dálce kokrhali kohouti, začala se naše dobrá společnost pomalu rozpadat. Závěrem mi dovolte abych vyslovil přání: Ať nám dobrá nálada a kamarádství vydrží co nejdýl!!!
Nazdááár!!!
 
 
St 14. leden 2009, 16:14:05 CET
hzsjilove
Děkujeme za návštěvu. Krásný den.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one