Professional and volunteer firefighters / Berufs und Freiwillige Feuerwehren

Činnost SDH Jílové

 
Srdečně Vás zveme na oslavu


140 let

Sboru dobrovolných hasičů

Jílové u Prahy


20.června 2015 od 10:00 hodin

v Jílovém na náměstí a v parku za muzeem


- historická i soudobá hasičská technika
- tématická výstava v muzeu
- dynamické ukázky práce hasičů a záchranářů
- interaktivní program pro celou rodinu s odměnou
- divadelní představení "Jirčanských hasiček"
- zábava pro děti
- koncert skupiny "Právě teď "
 
 
Program: 
  10:15 hod        Slavnostní zahájení                         v parku
  10:30 - 16:30   Interaktivní rodinný program
  11:00               Hašení koňskou stříkačkou             u rybníka
  12:00               Zásahy ve výškách                          před muzeem
  13:00               Slavnostní nástup                            v parku
  14:00               Zásah u dopravní nehody                před muzeem
  15:00               Mladí hasiči SDH Jílové v akci       v parku
  16:00               Práce kynologů                                v parku
  17:00               Zakončení  "Plenéru"                       v parku 
  17:30               Hromada pěny                                  před muzeem
  18:00               Koncert  skupiny "Právě teď "          v parku
 

 
 
POZVNK~1.JPG
program.jpg
Memoriál J.Štíbra 2011

Memoriál J.Štíbra 2011

Výsledky memoriálu J.Štíbra 2011

Radlík, 24.9.2011

   V sobotu 10. Ledna, se v bývalé jídelně 1. Jílovské konala Výroční valná hromada SDH Jílové. Účast šedesáti členů sboru a pětadvaceti hostů byla největší za posledních několik let, což bylo hned na počátek velice potěšující . Bylo nám ctí přivítat mezi námi i několik významných hostí. Za Hasičský záchranný sbor nás navštívili kpt. Petr Jeřábek a velitel stanice HZS Jílové pan ppor. Stanislav Vlach. Za okresní sdružení hasičů přijel náměstek starosty a zároveň starosta našeho okrsku pan Jiří Hrdlička. Nechyběl ani starosta našeho města pan Ladislav Čmelík a v neposlední řadě i delegace ze sborů Luka pod Medníkem, Dolní Jirčany, Kamenný Újezdec, Psáry a zástupce Hasičské vzájemné pojišťovny pan Jan Jakl.
   Starosta sboru pan ing. Jiří Smola přednesl výroční zprávu o činnosti a hospodaření v roce 2008. Následovaly zprávy revizní a pokladní, schválen byl i návrh rozpočtu na letošní rok. V diskusi pak vystoupila většina hostů. V jejich příspěvcích nechyběla slova chvály vztahující se především k výjezdové jednotce a k práci s mládeží. Hůř se už poslouchala slova pana starosty, týkající se finanční krize, která doléhá i na město a tudíž zřejmě zůstane v příštích letech méně i na hasiče. Rozhodně to nijak neomezí naší akceschopnost, nicméně  nastoupený trend v modernizaci vybavení se jaksi přibrzdí. Pomyslnou tečkou za všemi oficialitami bylo jednohlasně odhlasované usnesení, které nám ukládá i do budoucna nepolevovat v nastaveném trendu. Po skončení valné hromady si všichni přítomní pochutnali na vynikajícím gulášku, který připravili naše ženy. Večer nechyběla ani živá hudba, u které jsme se dobře bavili až do pozdních hodin.
Hodnocení začátku roku u SDH Jílové u Prahy v plném znění.

Autorem článku je  Pavel Pešek mladší.

Sbor dobrovolných hasičů Jílové u Prahy  uspořádal  16.února 2008  v sále Sokolovny  tradiční  H A S I Č S K Ý     P L E S.

K tanci i poslechu hrála skupina  Coda.

Velmi pěkný ples měl bohatou tombolu.

Zprávu přednesl na výroční valné hromadě  SDH Jílové u Prahy  starosta  Sboru  ing. Jiří Smola.

Valná hromada SDH Jílové u Prahy se konala 12. ledna 2008 od 15:00 hodin

v jídelně bývalého JZD.

Foto: http://hasicijilove.rajce.idnes.cz/Valna_hromada_SDH_Jilove_u_Prahy_12.1.2008/

Děkujeme za návštěvu. Krásný den.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one