Professional and volunteer firefighters / Berufs und Freiwillige Feuerwehren

Zásady pro pálení ohňů

Zásady pro pálení ohňů.
 • Zásady pro pálení ohňů.
 • Připomínáme několik základních zásad pro pálení ohňů, které vyplývají z  právních předpisů.
 • -   na rozdělávání ohně zásadně nepoužívat hořlavé kapaliny a jiné lehce hořlavé látky
 • -   při zakládání ohně dodržovat bezpečné vzdálenosti od budov, lesních  porostů a  jiných,  snadno hořlavých objektů, v případě lesních porostů je minimální zvdálenost 50 metrů
 • -   za silného větru zvážit riziko rozšíření ohně a případně i pálení odložit na vhodnější dobu
 • -   ohniště se nesmí zakládat ve vysoké trávě a musí být dostatečně zabezpečeno proti rozšíření ohně, např. shrnutím drnů
 • -   každé pálení musí být organizováno tak, aby bylo bezpečné a  aby na dostupném místě byly k dispozici odpovídající hasební prostředky
 • -   u každého pálení musí být přítomna alespoň jedna osoba starší 18-ti let
 •  
 • -   oheň nesmí být ponechán bez dozoru do doby jeho prokazatelného uhašení
 • -   každý občan se musí chovat tak, aby nezapříčinil vznik požáru
 • -   každé pálení musí být ohlášeno nejbližsí stanici HZS s uvedením    přesného místa, odpovědné osoby, doby pálení aj.
 • -   příslušný obecní úřad má v pravomoci stanovit zásady bezpečného pálení ohňů 
Ne 13. květen 2007, 13:42:06 CEST
hzsjilove
Děkujeme za návštěvu. Krásný den.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one