Professional and volunteer firefighters / Berufs und Freiwillige Feuerwehren
Zákon o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. a zák. č. 186/2006 Sb.
Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
Vyhláška MV č. 255/1999 Sb.o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhl. č. 456/2006 Sb.
Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků
Děkujeme za návštěvu. Krásný den.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one