Professional and volunteer firefighters / Berufs und Freiwillige Feuerwehren
DSCF4870.JPG
DSCF4893.JPG
DSCF4931.JPG
DSCF4949.JPG
DSCF4954.JPG
DSCF4969.JPG
DSCF4972.JPG
DSCF4976.JPG
DSCF5079.JPG
DSCF5094.JPG
DSCF5041.JPG
DSCF5102.JPG
DSCF5099.JPG
DSCF5112.JPG
DSCF4988.JPG
DSCF5129.JPG
Periodická odborná příprava velitelů a strojníků jednotek SDH obcí okresu Praha – západ.
 
   Začátkem září a následně koncem října proběhla cyklická odborná příprava velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu Praha-západ. Toto pravidelné prodlužování odborností „velitel“ a „strojník“ organizoval HZS Středočeského kraje, stanice Řevnice a Jílové u Prahy. Pozváni byli velitelé a strojníci z  36 jednotek SDH obcí okresu Praha-západ. Školení proběhlo dvoufázové. V září se uskutečnila teoretická část. Pro velitele v hasičské zbrojnici SDH Zbraslav a pro strojníky v hasičské zbrojnici SDH Skochovice. Druhou fází byla praktická část. S ohledem k počtu zúčastněných se konala na dvou místech s časovým odstupem. Jedna část v okolí obce Jíloviště a druhá ve Ski areálu Chotouň. Praktická část byla společná pro velitele i strojníky. Na několika stanovištích (pořadová příprava, dálková doprava vody, požár v nepřístupném terénu, čerpací stanoviště, DN, únik NL, vyplnění zprávy ze zásahu, zdravotní příprava, práce ve výškách a hašení v uzavřených prostorách) prověřila znalosti nabyté jak v teoretické části odborné přípravy, tak samostudiem nebo praxí získanou činností v jednotkách. Celá periodická odborná příprava byla zakončena písemnou zkouškou.

   Do organizace a provádění se zapojilo 26 příslušníků obou stanic HZS pod vedením velitele čety PS Řevnice ppor. Jiřího Fürsta. Své zázemí poskytly SDH Jíloviště, Zbraslav a Skochovice. Všem výše uvedeným patří poděkování.
 


Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje stanice Řevnice a Jílové u Prahy
pořádá

VELITELSKÝ DEN
jednotek SDH okresu Praha-západ
 
1.11.2014 od 09:00 hodin
v regionálním muzeu Jílové u Prahy
Pro velitele (zástupce velitelů) jednotek SDH
 Z kapacitních důvodů maximálně 1 osoba za jednotku
 
Program:
  • dokumentace o činnosti jednotky
  • úpravy systému odborné přípravy jednotek SDH
  • organizační záležitosti
  • připomínky a podněty JSDH
 
Velitelé si sebou připraví:
     -   aktuální kontakty na obecní úřady (starostové …)
     -   aktuální seznam členů jednotky
  
 
Podrobnosti budou zaslány e-mailem na obecní úřady.
 
 
Potvrzení účasti prosím e-mailem na:  skoleni.re@sck.izscr.cz

 


HZS Středočeského kraje, ÚO Kladno
stanice Jílové u Prahy

pořádá

praktickou odbornou přípravu JSDH obcí

hasebního obvodu PS Jílové


dne 18.10.2014 od 08:00 hodin v Chotouni.


Místo soustředění jednotek - Chotouň, parkoviště pod sjezdovkou.


 


HZS Středočeského kraje, ÚO Kladno
stanice Řevnice

pořádá

praktickou odbornou přípravu JSDH obcí

hasebního obvodu PS Řevnice


dne 4.10.2014 od 07:30 hodin v okolí obce Jíloviště.


Místo soustředění jednotek - odstavná plocha u sjezdu z R4 na Všenory.


 
 


HZS Středočeského kraje, ÚO Kladno
stanice Řevnice a Jílové u Prahy

pořádají

periodickou odbornou přípravu velitelů a strojníků

JSDH okresu Praha - západ


dne 20.9.2014 od 08:00 hodin

Velitelé - zbrojnice SDH Zbraslav - Zbraslav,ul.Žitavského
Strojníci - zbrojnice SDH Skochovice - Skochovice, ul. Vltavská


Podrobnosti byly zaslány na OÚ dotčených obcí.

Podrobnosti:  ppor. Jiří Fürst, VČ sm. A, PS Řevnice, tel.: 950 845 111,
e-mail: skoleni.re@sck.izscr.cz


 


Úpravy v oblasti spojení.

Od 15.3.2014 začalo spolehlivě fungovat vyhodnocování kódů typické činnosti (KTČ) technologií operačního střediska.

Proto Vás při komunikaci s KOPIS Kladno

žádáme o důsledné používání kódů typických činností,

zejména při žádosti o hlasové spojení - kód 00.


Používání KTČ značně zjednoduší a urychlí práci obsluze operačního střediska.


 

V souvislosti s reorganizací operačního střediska dojde v dohledné době k úpravě volacích značek radiostanic, především u HZS.
Tímto krokem bude dotčeno také několik jednotek SDH, které budou včas informovány.

 
Miroslav Český
607 930 901  Stanice HZS v Jílovém u Prahy  provede

školení nositelů DT jednotek SDH obcí hasebního obvodu

 
Školení bude provedeno ve 3 termínech:

29.3.2014 -
Kam.Újezdec, Štěchovice, Slapy, Hradištko, Průhonice

- 5.4.2014 - Zvole, Osnice, Masečín, Davle, Skochovice, Buš

- 19.4.2014 - Jílové u Prahy, Okrouhlo, Dolní Jirčany, Dolní Břežany


 
Začátek vždy od 09:00 hodin na stanici HZS Jílové u Prahy.

 
OP bude provedena formou kombinace teoretické přípravy na PS Jílové a praktického  výcviku s vlastní dýchací technikou.
Doporučená výbava:              - zásahový ( pracovní ) oblek
                                               - zásahová  ( pracovní) obuv
                                               - rukavice
                                               - přilba
 
Podmínkou účasti na odborné přípravě nositelů DT je potvrzení o zdravotní způsobilosti, které není starší než 24 měsíců. Účastníci odborné přípravy je předloží při prezentaci.
 


 
Děkujeme za návštěvu. Krásný den.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one