Professional and volunteer firefighters / Berufs und Freiwillige Feuerwehren

   Na poslední listopadovou sobotu připravila stanice Jílové u Prahy pro jednotky dobrovolných hasičů svého hasebního obvodu praktickou odbornou přípravu.  Vše se odehrálo za chladného počasí v těsné blízkosti Slapské přehrady, ale členitý terén se velmi brzy  postaral o zahřátí cvičících hasičů.

 

     Odborné přípravy se zúčastnili  JSDH :

Jílové u Prahy                      JPO III,  CAS 16 Praga

Luka pod Medníkem             JPO V,  DA 12 A 31

Dolní Jirčany                        JPO III,  CAS 25K Liaz

Psáry                                  JPO V,  CAS 25 Š 706 RTHP

Dolní Břežany                      JPO III,  CAS 32 T 815

Zvole u Prahy                       JPO III,  CAS 32 T 815

Davle                                   JPO III,  CAS 25 Š 706 RTHP

Hradišťko                             JPO III,  CAS 16  MB

Štěchovice                           JPO III,  CAS 16  MB kk

Buš                                     JPO V,  CAS 25 Š 706 RTHP

 

     Bylo připraveno  několik úkolů, které neplnila  každá jednotka samostatně, jeden za druhým,  ale  u  jednoho úkolu (zásahu) pracovalo vždy několik jednotek společně jako u skutečného zásahu, aby se procvičila spolupráce mezi zasahujícími hasiči a práce  velitele  zásahu.  Plnění úkolů probíhalo jako skutečný zásah včetně rádiové komunikace s Pavlem Peškem, který  velmi realisticky plnil funkci mobilního operačního střediska  a řídil  také povolávání  jednotek k  zásahu.  Hasiči totiž vyjížděli sice ze stejného místa, ale v různých intervalech.  

     Své zkušenosti si hasiči ověřili u  zásahu na 3 C proudy s dopravou vody na větší vzdálenost s velmi slušným převýšením ( Štěchovice, Davle, Hradišťko, Dolní Břežany),  zřízení nouzového dekontaminačního stanoviště a provedení dekontaminace  hasičů po zásahu na NL ( Dolní Jirčany,  Dolní Břežany a Buš), dopravní nehoda v nepřístupném terénu s transportem zraněných (Jílové u Prahy, Luka pod Medníkem  a Psáry) a doprava vody  jednoduchým vedením  B na větší vzdálenost – cca 650 m (Zvole, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Psáry, Buš a Štěchovice). V průběhu cvičení provedli všichni strojníci zkoušky čerpadel podle Řádu strojní služby  (někteří s nečekaným výsledkem) a na závěr  všichni velitelé zpracovali Zprávu o zásahu, kterého se zúčastnili.

     Zjištěné nedostatky byly  rozebrány po provedení každého úkolu.

   Jednotkám  SDH  Dolní Břežany, Slapy a Buš  byly předány dýchací přístroje Saturn S5. Tímto  bylo doplněno vybavení téměř všech aktivně pracujících jednotek v hasebním obvodu stanice na minimální počet  4 kusy dýchacích přístrojů.

   Závěrečné zhodnocení (stejně jako úvod) provedl velitel stanice v Jílovém u Prahy  ppor. Bc. Stanislav Vlach.

PS. :  Rád bych pochválil SDH Psáry, kteří jako první do zásahové jednotky zařadili hasičku.

 

Foto: http://hasicijilove.rajce.idnes.cz/OP_Trebenice_29.11.2008/

 

-MC-

042.JPG
PB291501.JPG
PB291618.JPG
OP_JSDH_2008.doc  43.52kB

Odborná příprava je přednostně určena pro JSDH hasebního PS Jílové u Prahy, které nebyly na OP v Letech.  Účast ostatních jednotek je možná při malém zájmu domácích (popř. jako diváci, nebo rozhodčí). 


Podrobnosti najdete v přiloženém souboru.


Přihlášky prosím zasílejte na e-mailem na  adresu stanice.


Formulář přihlášky najdete také v této rubrice.  Přihláška bude při OP použita jako průkaz jednotky - podpisy budou doplněny při prezentaci.


 

    V poslední červnovou sobotu se na hasičské zbrojnici  SDH Jíloviště konala pravidelná odborná příprava velitelů jednotek PO kategorie 5 okresu Praha-západ.

     Zaměstnání zahájil  kpt. Bc. Petr Jeřábek, který vyřídil  nezbytné formality.

Nejprve se představili všichni zúčastnění velitelé a představili své jednotky, jejich vybavení a přednesli případné problémy v JPO.

Dalšího  výkladu se ujal  nprap. Miroslav Český (velitel družstva PS Jílové u Prahy).

     Prvním hlavním tématem bylo vyplňování Záznamu o zásahu (dílčí zprávy o zásahu), protože  u JPO kategorie 5 je to stále ještě velká neznámá.

     Dále byli velitelé seznámeni se zásadami komunikace jednotky s KOIS Kladno při zásazích pomocí GSM telefonů, popřípadě radiostanicemi. 

Vyzdvižena byla nutnost ohlásit každý výjezd k události na KOIS a také vazby komunikace jednotky s operačním střediskem  a  vyplňování  ZOZ.

     Odborná příprava byla ukončena diskuzí na téma vybavení JPO 5 technikou, technickými prostředky a OOP.

     Pro názornost byl výklad doprovázen počítačovými prezentacemi a fotografiemi  k diskutovaným tématům, které byly promítány pomocí digitálního projektoru.

     Ve stejné době proběhla v hasičské zbrojnici SDH Klínec pravidelná odborná příprava strojníků JPO 5.

Poslední březnovou sobotu se ve Zvoli u Prahy konala poslední etapa odborné přípravy nositelů dýchací techniky JSDH hasebního obvodu stanice Jílové.  Tentokrát se jí zúčastnily jednotky SDH Zvole, SDH Dolní Jirčany, SDH Štěchovice a SDH Masečín - celkem 24 hasičů.

Po teorii, která se odbyla v prostorách MŠ,  se všichni hasiči přesunuli do neobývaného statku na návsi, kde si v praxi procvičili používání dýchacích přístrojů.

Součástí školení bylo také prezentování kynologů - záchranářů, kteří nám prakticky předvedli co všechno dokáže záchranářský pes při vyhledávání osob. 

Odkazy:  http://www.saracia.com/megi.html, http://www.saracia.com/sara.html, http://www.sar-dog.estranky.cz/

 

Foto: http://hasicijilove.rajce.idnes.cz/Odborna_priprava_nositelu_DT_Zvole_29.3.2008/

 

 

V sobotu 22.3. se konala na stanici v Jílovém další etapa odborné přípravy nositelů dýchací techniky. Zúčastnili se jí JSDH Jílové, JSDH Luka p/M, JSDH Okrouhlo a JSDH Hradištko.

Členové JSDH  si  nejprve v improvizované učebně v garáži stanice (Scanie po dobu školení počkala na dvoře) přošli teorii a pak je na dvoře a ve zbytku garáží čekala praktická část - překážková dráha alá železný hasič.

Každý  provedl kontrolu dýchacího přístroje. Když bylo vše v pořádku, pak si jej hasič nasadil a  vyrazil. Z CAS vzal 2 C hadice s proudnicí  a  vytvořil  útočný  proud.   Signalizoval strojníkovi "vodu".  Po výstřiku (na signál hasiče) strojník vodu zastavil -   hasič  proud sbalil a hadice uložil zpět do CAS.  Pak následoval 3 krát výstup po žebříku na plošinu nástavby CAS (pro krumpáč, lopatu a koště). Odtud spěchal hasič k nejtěžší disciplíně, kde musel údery palice přesunout nákladní pneumatiku na vzdálenost 3 metry. A na závěr už jen přeskočil, podlezl, přeskočil, podlezl, přeskočil a podlezl do cíle. 

Kolegové JSDH Jílové si zde poprvé vyzkoušeli vlastní nové dýchací přístroje Dräger PA 94, které jsou tímto dnem, po provedení revizí,  nasazeny na výjezdu.

Foto:  http://hasicijilove.rajce.idnes.cz/vycvik_DT_22.3.2008/

V sobotu 15.března 2008 navštívili někteří členové zásahových jednotek obcí  protiplynový polygon na stanici HZS Příbram. Konala se zde pravidelná praktická odborná příprava nositelů dýchací techniky.

Celkem se v polygonu vystřídalo 20 hasičů ze JSDH Dolní Jirčany, JSDH Průhonice, JSDH Kamenný Újezdec a JSDH Davle.

Foto: http://hasicijilove.rajce.idnes.cz/Odborna_priprava_NDT_Pribram_15.3.2008/

Stanice HZS v Jílovém u Prahy  provede v měsíci březnu školení nositelů dýchací techniky JSDH obcí ve svém hasebním obvodu.

Vzhledem k množství  členů JPO obcí, kteří jsou určeni k používání DT, bylo rozhodnuto k pořádání tohoto školení ve 3 termínech.

Podmínkou účasti na odborné přípravě je zdravotní prohlídka podle nařízení vlády č. 352/2003 Sb., která nesmí být starší než 12 měsíců.

OP bude provedena  formou kombinace teoretické přípravy a praktického výcviku  s vlastní   dýchací  technikou  sboru.

 

Vrácenku (přihlášku) k potvrzení účasti  členů JSDH na odborné přípravě a tiskopisy na zdravotní prohlídku najdete v rubrice  Služby PO - Chemická služba.

V pondělí 18. února 2008 proběhlo na naší stanici školení zaměřené na první pomoc při dopravních nehodách a vyprošťování zraněných z havarovaných vozidel. Součástí školení byl také praktický nácvik resuscitace na tréninkové figuríně (Andule), kterou nám zapůjčila ZS ASČR. Odborného výkladu i praktických ukázek se ujal  záchranář Radek Benda za pomoci Tomáše Hrachovce. 

Důkladnější  školení  zdravotní přípravy  vyplynulo ze zkušeností od zásahů, kam v poslední době přijíždí JPO často jako první a čekací doba na záchrannou službu  je i 20 minut. 

Školení se zúčastnili příslušníci HZS Jílové i členové JSDH Zvole, Jílové, Luka a Dolní Jirčany  (celkem 26 hasičů).

Počet účastníků je  buhužel  omezen prostorovými možnostmi  stanice, kde není k dispozici odpovídající místnost pro školení a odbornou přípravu, proto již plánujeme další  obdobné školení.  

Foto:   http://hasicijilove.rajce.idnes.cz/Zdravotni_skoleni_18.2.2008/

Děkujeme za návštěvu. Krásný den.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one