Professional and volunteer firefighters / Berufs und Freiwillige Feuerwehren

Odborná příprava


 
HZS Středočeského kraje,
ÚO Kladno, stanice Jílové u Prahy

pořádá

školení nositelů dýchací techniky jednotek SDH
které bude provedeno ve 3 termínech.

 
8. dubna 2017 od 09:00 hodin. pro JSDH obcí:
Jílové u Prahy, Hradištko, Davle, Osnice, Buš
 
15. dubna  2017 od 09:00 hodin. pro JSDH obcí:
Štěchovice, Slapy, Dolní Jirčany, Skochovice, Zvole
 
22. dubna  2017 od 09:00 hodin. pro JSDH obcí:.
Těptín, Okrouhlo, Průhonice, Dolní Břežany, Kamenný Újezdec                                  
 
OP bude provedena formou kombinace teoretické přípravy na PS Jílové a praktického výcviku v terénu s vlastní dýchací technikou. Doporučená výbava – kompletní zásahový oděv.
Sraz účastníků na stanici HZS Jílové u Prahy.

Podmínkou účasti na odborné přípravě nositelů DT je potvrzení o zdravotní způsobilosti,
které není starší než 24 měsíců.

 

 


Stanice HZS v Jílovém u Prahy
pořádá školení nositelů dýchací techniky jednotek SDH obcí 
školení bude provedeno v termínech:

 
9.dubna,  16.dubna  a  23.dubna  2016

Začátek vždy od 09:00 hodin.
Sraz účastníků na stanici HZS Jílové u Prahy.

Podrobnosti najdete v pozvánce, která bude odeslána na obecní úřady.

 
       
Potvrzení účasti prosíme do 4.4. 2016 na stanici HZS Jílové.

 


9.dubna:
- Jílové u Prahy
- Hradištko
- Davle

- Osnice
- Buš

16.dubna:

- Štěchovice
- Slapy

- Dolní Jirčany
- Skochovice
- Zvole

23.dubna:
- Těptín

- Okrouhlo
- Průhonice
- Dolní Břežany
- Kamenný Újezdec

 
 
24.dubna 2016 - praktická odborná příprava nových nositelů DT - polygon CHS, HZS Příbram
 

 
 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
stanice Řevnice a Jílové u Prahy
pořádá

VELITELSKÝ DEN
jednotek SDH okresu Praha-západ

31.10.2015 od 08:30 hodin

v regionálním muzeu Jílové u Prahy

Pro velitele (zástupce velitelů) jednotek SDH
Z kapacitních důvodů maximálně 1 osoba za jednotku
 
Program:
  • základní dokumentace jednotky
  • systém odborné přípravy jednotek SDH
  • organizační záležitosti
  • připomínky a podněty JSDH
  • ukázka hasičského vybavení
 
Velitelé si sebou připraví:
- kopii zřizovací listiny jednotky SDH
- kopii jmenovacího dekretu velitele jednotky

- aktuální seznam členů jednotky
- připomínky a podněty k výkonu služby

Podrobnosti budou zaslány e-mailem na obecní úřady.

 
Potvrzení účasti prosím e-mailem na: skoleni.re@sck.izscr.cz
 
DSCF4870.JPG
DSCF4893.JPG
DSCF4931.JPG
DSCF4949.JPG
DSCF4954.JPG
DSCF4969.JPG
DSCF4972.JPG
DSCF4976.JPG
DSCF5079.JPG
DSCF5094.JPG
DSCF5041.JPG
DSCF5102.JPG
DSCF5099.JPG
DSCF5112.JPG
DSCF4988.JPG
DSCF5129.JPG
Periodická odborná příprava velitelů a strojníků jednotek SDH obcí okresu Praha – západ.
 
   Začátkem září a následně koncem října proběhla cyklická odborná příprava velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu Praha-západ. Toto pravidelné prodlužování odborností „velitel“ a „strojník“ organizoval HZS Středočeského kraje, stanice Řevnice a Jílové u Prahy. Pozváni byli velitelé a strojníci z  36 jednotek SDH obcí okresu Praha-západ. Školení proběhlo dvoufázové. V září se uskutečnila teoretická část. Pro velitele v hasičské zbrojnici SDH Zbraslav a pro strojníky v hasičské zbrojnici SDH Skochovice. Druhou fází byla praktická část. S ohledem k počtu zúčastněných se konala na dvou místech s časovým odstupem. Jedna část v okolí obce Jíloviště a druhá ve Ski areálu Chotouň. Praktická část byla společná pro velitele i strojníky. Na několika stanovištích (pořadová příprava, dálková doprava vody, požár v nepřístupném terénu, čerpací stanoviště, DN, únik NL, vyplnění zprávy ze zásahu, zdravotní příprava, práce ve výškách a hašení v uzavřených prostorách) prověřila znalosti nabyté jak v teoretické části odborné přípravy, tak samostudiem nebo praxí získanou činností v jednotkách. Celá periodická odborná příprava byla zakončena písemnou zkouškou.

   Do organizace a provádění se zapojilo 26 příslušníků obou stanic HZS pod vedením velitele čety PS Řevnice ppor. Jiřího Fürsta. Své zázemí poskytly SDH Jíloviště, Zbraslav a Skochovice. Všem výše uvedeným patří poděkování.
 

Získání odznaku Hasič I - III stupně je vyvrcholením odborné přípravy členů SDH, kteří se zaměřují na represivní činnost. Odznak odbornosti má tři stupně, přičemž I stupeň je nejvyšší.

Zásahové jednotky SDH obcí absolvují v rámci pravidelné odborné přípravy JPO odborné stáže na požární stanici, které slouží k doplnění praktických znalostí a dovedností a k vzájemnému poznání hasičů v hasebním obvodu.

Několik vybraných fotografií z proběhlých stáží je toho dokladem.

SDH Průhonice
SDH Průhonice
SDH Průhonice
SDH Průhonice
SDH Luka pod Medníkem
SDH Luka pod Medníkem
SDH Jílové u Prahy
SDH Jílové u Prahy
SDH Jílové u Prahy
SDH Jílové u Prahy
SDH Jílové u Prahy
SDH Jílové u Prahy
SDH Štěchovice a Masečín
SDH Štěchovice a Masečín
Děkujeme za návštěvu. Krásný den.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one