Professional and volunteer firefighters / Berufs und Freiwillige Feuerwehren
Stanice HZS v Jílovém u Prahy.

   Hasební obvod stanice Jílové je velmi specifický svou různorodostí, členitým terénem   a  zejména využíváním pro rekreaci v letních měsících.

Nachází se v jižní části bývalého okresu Praha – západ a je ohraničen na severu Hlavním městem Praha, na východě starou benešovskou silnicí, na jihu vodní nádrží Slapy a na západě řekou Vltavou.

   Je zde zastoupen lehký průmysl, chemická výroba, logistika, výroba  el. energie i zemědělství.  Významnými lokalitami s průmyslovou výrobou a logistickými základnami jsou obce okolo staré benešovské silnice  -Vestec a Jesenice.  Mezi nejvýznamnější podniky patří Safina Vestec, úpravna vody pro Prahu ve Vestci, cihelna Tondach Jirčany a Haki Jílové.     

   V oblasti se velmi rychle  rozvíjí  nová bytová výstavba, která  zvyšuje počet trvale bydlících obyvatel  a  hustotu provozu. 

Celkový počet  trvale hlášených obyvatel v hasebním obvodu je cca  27 800.   V letní sezóně se tento počet několikrát  zvýší o osoby,  které   přijíždějí  za  rekreací. 

   Lokalita je také bohatá na historické kulturní památky a  zvláště chráněná území - např. hradiště Závist z 2.st.př.n.l., dům Mince v Jílovém z r. 1356, kostel sv. Jana Nepomuského ve Štěchovicích, zbytky kláštera  u sv. Kiliána v Davli, kamenný železniční  most  na Žampachu, národní přírodní památka Medník, přírodní rezervace Kobylí draha  a Zvolská homole, aj.

   Okolí řek Vltavy, Sázavy  a  Kocáby , které se v hasebním obvodu stékají ,  je kolébkou všech trempů  a  velmi významnou rekreační oblastí.  To se projevuje velkou koncentrací rekreačních objektů na malé ploše a velmi často v těžko přístupném terénu, které jsou ve stále větší míře používány i k trvalému bydlení.

   Na řece Vltavě jsou  v obvodu stanice přehrady s vodními  elektrárnami – Slapy, Štěchovice a Vrané nad Vltavou, které regulují tok řeky , a tak snižují riziko povodní.

   Obvod stanice nemá žádnou dálnici, ani silnici první třídy, ale  v současnosti je hustotou provozu  plně  nahrazují  komunikace nižších tříd  - např.  stará benešovská (č.603), tah Jesenice, Dolní Břežany, Zbraslav  (č.101),  komunikace směr Štěchovice (č.102), silnice přes Jílové směr Neveklov (č.105) .  Zvláště  intenzivní  provoz je zde především o víkendech a  v době letní sezóny . Ulehčit provozu na těchto komunikacích by v budoucnu měla dálnice D 3.

   Největším městem obvodu je Jílové u Prahy (cca 3500 obyvatel), pak následují obce  Jesenice (2900), Vrané nad Vltavou (1600),Štěchovice (1400), Psáry (1300),  Davle (1200), Hradišťko  a  Kamenný Přívoz (1100), Dolní Břežany (1000), atd.

    Stanice v Jílovém u Prahy byla  uvedena do provozu v lednu roku 1981. 

V  roce 2006  prošla stanice částečnou  rekonstrukcí.  Byly vybudovány nové šatny, WC a umývárna. V garážích byla  namontována  nová roletová vrata a opravena podlaha.  V  obytné části byla osazena nová plastová okna. Všechno završila  tepelná izolace stěn a  fasáda.

    Slouží zde  celkem 16  příslušníků  - velitel stanice a 15  hasičů.

    Stanice je vybavena   CAS 24 Scania v rozšířeném provedení ,  CAS 32 T 815,     vozidlem  VW  T4  Caravele (které plní funkce dopravního automobilu),  člunem Pioner Multi,   nafukovacím člunem Ultimate 400,  přívěsem na olejové havárie, velitelským automobilem Daihatsu Feroza, účelovým automobilem Multicar M25, osobním automobilem Škoda Favorit  a další technikou.  Standardní  zásahová technika,  ale ne vždy  odpovídá  požadavkům při zásazích v  členitému  a  těžko přístupném terénu, který je charakteristický pro většinu  míst v hasebním obvodu . 

   V hasebním obvodu je také několik  dobře vycvičených a aktivních jednotek SDH obcí –  JPO III - Jílové u Prahy, Zvole, Hradišťko, Štěchovice, Davle, Dolní Břežany, Dolní  Jirčany, Kamenný Újezdec  a JPO V – Luka pod Medníkem, Slapy, Osnice, Masečín, aj.

Díky dobrému výcviku a vybavení  se  tyto jednotky velkou měrou podílejí na uspěšném zvládání krizových situací na území hasebního obvodu i mimo něj .  

   Na stanici HZS  v Jílovém u Prahy  byla  od roku 1993  posádka rychlé zdravotnické pomoci  Záchranné služby ,  kterou provozovala Asociace samaritánů České republiky.  Ale v roce 2004  bylo toto stanoviště záchranné služby  bez náhrady zrušeno.   

Společná dislokace  těchto základních  základních složek IZS se velmi kladně projevovala  na včasném a kvalitním  řešení krizových situací. Zrušení tohoto výjezdového stanoviště je velkým krokem zpět v zajištění bezpečnosti a  ochrany zdraví obyvatel okolí Jílového.

 

 

Operační střediska a stanice HZS Středočeského kraje

Operační střediska a stanice HZS Středočeského kraje

Děkujeme za návštěvu. Krásný den.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one