Professional and volunteer firefighters / Berufs und Freiwillige Feuerwehren

Systém  ONE SEVEN  je  hašení pěnou, která je vytvářena pomocí tlakového vzduchu. Speciální zařízení umožňuje  napěnění roztoku, který je vytvořen přimíšením   0,5 % pěnidla.  Do hadic je vedena již napěněná směs.

Systém výroby pěny je pojmenován jako tzv. ONE SEVEN (O.S.).  Z  jedné kapky vody vytvoříme sedm bublin pěny. Výrobce uvádí, že při použití systému O.S. se účinnost vody zvyšuje až na 80 %. 

V USA je systém  známý jako   CAFS – Compressed Air Foam System

Základ zařízení O.S. tvoří 

- čerpadlo 

- přiměšovač 

- vzduchový kompresor   (nebo zásobník tlak. vzduchu)

 

O.S.  se vyrábí jako :

- hasící přístroj  ( Hi-Cafs )

- samostatný   agregát     (cca 250.000 - 400.000,- Kč)

- zařízení k vestavbě do požárních automobilů (cca 1.000.000–1.250.000,- Kč)

 

Vlastnosti   pěny:

1)   Ochlazovací   účinek  - pěna má velmi dobré ochlazovací vlastnosti srovnatelné  s vysokotlakým  proudem

2)   Izolační  účinek - pěna má  schopnosti izolační

            - izolace hořlavé látky od vzdušného kyslíku

            - ochrana před  tepelným zářením ještě nezasaženého hořlavého                                  materiálu a stavebních konstrukc

3)   Snížení povrchového napětí  - použití pěnidla jako smáčedla, což znamená lepší penetraci pěny do hořlaviny.

 

Druhy pěny :  

Suchá pěna -  poměr voda / vzduch  1:21

-  má dobrou přilnavost a přechází do roztoku relativně pomalu. Velmi se podobá „pěně na holení“. Je vhodná  k ochraně před tepelným     zářením a jiskrami z hořících látek.

Mokrá pěna -  poměr voda / vzduch  1:7

-  je tekutější a relativně rychle se rozpadá. Je vhodná  pro přímé hašení požáru. Rychle proniká do hořícího materiálu a tím trvale hasí.

Roztok vody a pěnidla  

-   je vhodný pro požáry nesnadno  smáčivých materiálů  a  požárů  hluboko pod povrchem.

 

Pěnidlo: 

Lze použít jakékoli.  Výrobci zařízení doporučují vlastní pěnidla. 

Přimíšení se  pohybuje mezi 0,3% a 0,6%.

  

Technické prostředky:

1)    Hadice -  mohou být použity obvyklé  hadice velikosti B 75 mm nebo C 52 mm,      záleží na výkonu jednotky O. S.

Pro malá zařízení  se doporučuje hadice o průměru  38 - 42 mm. 

Při zásazích ve vnitřních prostorech se  doporučují tvarově stálé  tlakové hadice. Je  zde  riziko  skřípnutí, nebo poškození hadice.

2)     Proudnice - mohou být  použity všechny typy  proudnic. Některé  však značně  poškozují strukturu pěny.

Nejvhodnější je  proudnice s uzávěrem, která vytváří kompaktní proud.

Ideální průměr výtokové trysky  je  okolo   22 mm.

  

Výhody systému:

1.   Univerzálnost -  hasební efekt v sobě slučuje  vlastnosti vody, smáčedla i pěny. Lze využít ve všech případech, kdy se dají použít hasiva na bázi vody.           Doporučuje se na  bytové   požáry, požáry výškových budov,  lesní požáry, požáry  nesnadno  smáčivých materiálů. 

2.   Nízká spotřeba vody  -  hasí velice efektivně s velmi nízkou spotřebou vody.

   a)   malé  následné škody způsobené hasebním zásahem  - vzhledem k nízké spotřebě vody je vysoká kultura hašení

   b)   zmenšení objemu vodních nádrží vozidel  - možnost používání vozidla nižší hmotnostní kategorie 

   c)   snížení provozních nákladů na provoz  -  menší vozidlo = menší náklady 

3.   Lehké hadice -  hadice je z 90 % tvořena vzduchem, má tedy velmi znatelně nižší  hmotnost, než klasický vodní proud.

4.   Dopravní vzdálenost -  možnost dopravy hasebního média do značných vzdáleností  a  výšek.  

5.   Preventivní ochrana - možnost preventivní ochrany požárem ještě nezasažených materiálů  a konstrukcí před působením sálavého tepla suchou pěnou.

  

Nevýhody systému:

1.   Lámavost hadice - Určitým nedostatkem je „lámavost“ hadice při překonávání překážek ( rohy místnosti, parapety, schodiště atd.). Je to způsobeno nižším         tlakem v hadici. Tento problém se dá vyřešit použitím tvarově stálé  hadice

2.   Zpoždění napěňování - zařízení pracuje s určitým zpožděním. Dodává pěnu s odstupem cca 15 s .

3.   Cena  zařízení – pohybuje se v řádech statisíců, až miliónu korun.

  

Kde tento systém používají v ČR ?

 

1)       HZS Zlínského kraje, ÚO Zlín – CAS K25 - T 815 4x4

2)       HZS Jihomoravského kraje, ÚO Brno – město – CAS K25 - Liaz

3)       HZS  Pardubického kraje, ÚO Pardubice – CAS 24 – MB Rosenbauer

4)     HZS Středočeského kraje, PS Kladno - CAS 24 T 815 Terno

5)       HZSP Temelín  - CAS 24 – MB Rosenbauer

6)       HZSP Doly Nástup Tušimice – CAS 24 Praga Golden

7)     HZSP ČEZ Elektrárna Mělník - CAS 24 MB THT

  

Video: http://youtube.com/watch?v=y8OUbwHSFQY

          http://youtube.com/watch?v=vJpzL6ynwQU

Princip systému
Princip systému
1407.jpg
5529_1.jpg
5536_1.jpg
cafs_pompe.jpg
T-cafsDSCgr.jpg
minicafs.jpg
one_seven_z.jpg
Pard6.jpg
sev_6.jpg
cafs_altr.jpg
hale_cafs_master.jpg
CAFS200.jpg
schm-osc.jpg
sev_5.jpg
Děkujeme za návštěvu. Krásný den.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one